Prosjektet #DenNyeOljen

Hva er den nye oljen? Norsk olje og gass har gitt fem studenter ett år for å stille de store spørsmålene rundt energi, velferd, klima og teknologi. Hva skal vi gjøre for å sikre den energien verden trenger og opprettholde den velferden vi har?

Alle snakker om den nye oljen. Hele tiden. På tv, i aviser, på internett, i stortingssalen, ute på arbeidsplasser og i skolen. Over alt. Alle virker enige om at det handler om fremtiden og hva vi skal leve av, men derfra blir alt vanskeligere. Vi bruker mer energi enn noen gang før, og behovet for energi vil bare fortsette å øke i takt med befolkningsøkningen. Samtidig må vi redusere CO2-utslippene betydelig for å nå 1.5 graders målet– hvis ikke ødelegger vi verden.

Klimakrisen er her, det stiller ikke lenger noen spørsmål om, men hvordan skal vi nå målene i Parisavtalen? Og hva kan vi bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 år med olje og gass til? Det er bare noen av mange spørsmål studentene skal stille – og prøve å finne svar på.

De er avhengig av din hjelp for å lykkes. For gode idéer kommer når ALLE jobber sammen. Miljøorganisasjoner. Oljebransjen. Forskere. Politikere. Studenter. Gamle og unge. Bli involvert, bli inspirert, bli med og finn svarene – og den nye oljen.

Dine innspill og idéer teller. Delta!