Vi du være med å redde verden? Søk her.

Nå ser vi etter to-tre unge personer som vil ta arbeidet videre.

Les mer om stillingen og søk her.

Prosjektet Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert samfunnsdebatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd.

Klimakrisen er her, det stiller ikke lenger noen spørsmål om, men hvordan skal vi nå målene i Parisavtalen? Og hva kan vi bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 år med olje og gass til? Det er bare noen av mange spørsmål studentene skal stille – og prøve å finne svar på.

De reiste Norge på langs, hadde samtaler med 11.000 mennesker ansikt til ansikt, der 7.000 av disse var studenter og elever, arrangerte de workshops på nesten 40 høgskoler og universiteter, og besøkte over 90 bedrifter. Til slutt kunne de oppsummere sine erfaringer i rapporten "4 påstander om hvorfor unge ikke gidder å høre på olje- og gassbransjen".

Dette er en rapport som har vært med på å endre hvordan næringen tenker. Olje- og gassbransjen vil lede an i arbeidet for å nå klimamålene. Vi ser at store selskaper allerede er i gang. Men det ligger mye arbeid igjen.

På denne nettsiden, på facebook og instagram kan dere lese noe av det arbeidet som de fem studentene gjorde for Norsk olje og gass gjennom fjoråret. Nå kan det være din tur til å gjøre som Den nye oljen – stake ut kursen for de neste tiårene i Norges viktigste næring.'

Les mer om stillingen og søk her.

Hva er den nye oljen?

Norsk olje og gass har gitt tre studenter ett år for å stille de store spørsmålene rundt energi, velferd, klima og teknologi. Hva skal vi gjøre for å sikre den energien verden trenger og opprettholde den velferden vi har?

Alle snakker om den nye oljen. Hele tiden. På tv, i aviser, på internett, i stortingssalen, ute på arbeidsplasser og i skolen. Over alt. Alle virker enige om at det handler om fremtiden og hva vi skal leve av, men derfra blir alt vanskeligere.

Vi bruker mer energi enn noen gang før, og behovet for energi vil bare fortsette å øke i takt med befolkningsøkningen. Samtidig må vi redusere CO2-utslippene betydelig for å nå 1.5 graders målet– hvis ikke ødelegger vi verden. Klimakrisen er her, det stiller ikke lenger noen spørsmål om, men hvordan skal vi nå målene i Parisavtalen?

Og hva kan vi bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 år med olje og gass til? Det er bare noen av mange spørsmål studentene skal stille – og prøve å finne svar på. De er avhengig av din hjelp for å lykkes. For gode idéer kommer når ALLE jobber sammen. Miljøorganisasjoner. Oljebransjen. Forskere. Politikere. Studenter. Gamle og unge. Bli involvert, bli inspirert, bli med og finn svarene – og den nye oljen.