Workshopen vi tilbyr er gratis. Vi legger opp til en interaktiv dialog, noe som vil kreve både refleksjon og deltakelse fra elevene. Workshopen er utviklet på bakgrunn av vår egen kompetanse fra utdanning og jobb. Opplegget varer i to skoletimer og foredragsdelen er delt inn i tre hovedsegment.  

Norges oljehistorie, hvordan oljen utvinnes og hva den brukes til. 

Et politisk- og samfunnsperspektiv på globale klimautfordringer, klimamål og energimarked.  

Teknologiutvikling, fornybare energikilder og fremtidens energibehov i lys av klimadebatten som pågår.  

 

Vi spiller i tillegg et digitalt spill som heter “Fremtiden på spill”, der elevene får prøve seg som finansminister for en skoletime. De får bestemme hvordan Norge skal styres. Hva skal Norge tjene penger på, hvilke jobber skal folk ha og hvilke velferdstilbud skal tilbys. Vi drøfter valgene i fellesskap og diskuterer konsekvenser av endringene elevene gjør.  

 

Med denne workshopen ønsker vi å samle kunnskap fra de unge, dele av vår kunnskap og delta i en fremtidsrettet og løsningsorientert dialog om utfordringene felleskapet står ovenfor. 

 

Ta kontakt på epost for mer informasjon eller avtale av skolebesøk.