Neste mulighet for å søke jobb i #DenNyeOljen vil være februar-mars 2021.  

Prosjektet Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert samfunnsdebatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. 

Klimakrisen er her, det stiller ikke lenger noen spørsmål om, men hvordan skal vi nå målene i Parisavtalen? Og hva kan vi bruke den kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom 50 år med olje og gass til? Det er bare noen av mange spørsmål studentene skal stille – og prøve å finne svar på.