Året til den tredje generasjonen av #DenNyeOljen er nå ferdig, og for et år det har vært! Vi har fått reise land og strand for å prate med unge og høre hva de tenker  og mener om temaer som klimaendringer, industri, olje og gass og fremtiden. Rapporten fra Den Nye Oljen oppsummerer våre erfaringer i året som har vært. I rapporten finner du også noen anbefalinger fra oss til bransjen! God lesing!

Trykk på lenken under for å lese rapporten!

DenNyeOljen-HOER-HER-rapport-2020.pdf