Det kommende året består prosjektet av Henrik Hveding, Andreas Bakkehaug og Tuva Kvåle. Sammen skal vi være de unge sin stemme i olje- og gassbransjen.  

 

Prosjektperioden startet i august 2018, og dette året er det vi som utformer budskap og målsettinger. Arbeidet i prosjektet kommer til å være todelt. Vi skal utfordre olje- og gassbransjen fra innsiden med vår generasjons perspektiver. Dette gjør vi ved å holde innlegg på en rekke konferanser i olje- og gassnæringen. Den andre delen av jobben vår er å holde en workshop for videregåendeelever, der vi både deler og samler kunnskap. For å snakke på vegne av unge, er det viktig for oss å møte andre unge. 

 

For å oppnå en nyansert og kunnskapsbasert dialog, der vi sammen kan se løsninger, er det viktig at flest mulig vet mest mulig. Dagens utfordringer krever at vi spiller på lag og slår alle kloke hoder sammen. Derfor har vi omfavnet mottoet “nøkkelen til løsninger er samarbeid”.  I tillegg til å møte ungdom og bransjen ønsker vi å benytte anledningen dette prosjektet gir oss til å møte flest mulig forskere, politikere og organisasjoner for kunnskapsutveksling. Dette er en forutsetning for at vi kan formidle et nyansert og kunnskapsbasert budskap.