Verksted:Hvordan kan vi bruke kompetansen til oljeingeniører i andre næringer?

Tidsfrist

Utgangspunkt

 Ca. 40 000 har fått sparken fra oljebransjen, og det blir stadig flere nyutdannede som ikke har noen jobb å gå til. Hvordan kan vi sørge for arbeidsledige og ferdigutdanna studenter kan bruke sin kompetanse og erfaring fra oljebransjen i andre næringer? 

Kompetanseoverføring Studenter Arbeidsledighet

Formål

 Dette er det første skikkelige verkstedet vi setter i gang på dennyeoljen.no. Tanken bak et slikt verksted er å samle kloke hoder fra hele landet rundt et spørsmål eller en problemstilling vi vil prøve å løse.  
Formålet med akkurat dette verkstedet er å sette i gang arbeidet med å sørge for best mulig flyt av kompetanse på tvers av ulike næringer i Norge. I dag finnes det mange nyutdannede og tidligere oljearbeidere med svært høy kompetanse, som det plutselig ikke er bruk for akkurat i dag. Her vil jeg invitere alle som er interessert i å bidra med tanker, ideer og innspill om følgende:

  1. Hvilke hindringer møter man som arbeidsledig og nyutdannet i dag?
  2. Hvordan kan uutnyttet kompetanse brukes best mulig?
  3. Hvordan kan vi legge til rette for at arbeidsledige og nyutdannede oljeingeniører møter bransjer som trenger deres kompetanse?

Trykk på “delta” knappen for å bidra med innspill.
Kjenner du noen som kan bidra med innspill til hva som mangler, eventuelt hva som fungerer med dagens system? Kjenner du noen som har ideer til hvordan uutnyttet kompetanse kan utnyttes best mulig? Bruk deleknappen eller send lenken til dem.