Verksted:Burde vi ha et CO2 fond?

Tidsfrist

Utgangspunkt

Den norske stat har et NOx-fond som har vist seg å ha en utrolig effekt på reduksjon av utslipp. Årlig kommer det inn ca 5,6 mrd som CO2 avgift til den norske stat. Hadde det ikke vært fornuftig å øremerke disse pengene til å gå til klimatiltak? Slik kan vi kanskje se den samme utviklingen i utslipp av CO2 som vi har sett med NOx-gasser. 

Formål

Tanken bak et slikt verksted er å samle kloke hoder fra hele landet rundt et spørsmål eller en problemstilling vi vil prøve å løse. I dette verkstedet ønsker jeg å diskutere om Norge burde ha et CO2 fond, og om hvordan vi kan få det opprettet. 

I mars skal vårt prosjekt legge frem en rapport med tiltak som vi mener den norske stat og næringslivet burde gjennomføre. Denne rapporten går rett til makteliten. For å få gjennomslag for tiltakene våre må vi komme med gjennomtenkte løsninger. Bidra i diskusjonen for å hjelpe oss med å finne de optimale løsningene for Norge, slik at vi både opprettholder velferden og tar vare på planeten vår.   

Tanken om et CO2 fond er ikke ny og i mange år er det mange som har snakket om å opprette et slikt fond basert på modellen til NOx-fondet, men det har ikke blitt noe av. Hvorfor det? Burde det ikke være slikt at hvis noe betales som klimaavgifter, burde det ikke være øremerket til klimatiltak? 

Syntes du dette er noe som det burde gjøres noe med, eller er du kanskje fornøyd med dagens system? Kjenner du noen som kan bidra med innspill til hva som mangler, eventuelt hva som fungerer med dagens system? Kjenner du noen som har ideer til hvordan CO2 avgiftene kan utnyttes best mulig? Bruk deleknappen eller send lenken til dem. 

Konklusjon

Tanken bak et slikt verksted er å samle kloke hoder fra hele landet rundt et spørsmål eller en problemstilling vi vil prøve å løse. I dette verkstedet ønsker jeg å diskutere om Norge burde ha et CO2 fond, og om hvordan vi kan få det opprettet. 

I mars skal vårt prosjekt legge frem en rapport med tiltak som vi mener den norske stat og næringslivet burde gjennomføre. Denne rapporten går rett til makteliten. For å få gjennomslag for tiltakene våre må vi komme med gjennomtenkte løsninger. Bidra i diskusjonen for å hjelpe oss med å finne de optimale løsningene for Norge, slik at vi både opprettholder velferden og tar vare på planeten vår.   

Tanken om et CO2 fond er ikke ny og i mange år er det mange som har snakket om å opprette et slikt fond basert på modellen til NOx-fondet, men det har ikke blitt noe av. Hvorfor det? Burde det ikke være slikt at hvis noe betales som klimaavgifter, burde det ikke være øremerket til klimatiltak? 

Syntes du dette er noe som det burde gjøres noe med, eller er du kanskje fornøyd med dagens system? Kjenner du noen som kan bidra med innspill til hva som mangler, eventuelt hva som fungerer med dagens system? Kjenner du noen som har ideer til hvordan CO2 avgiftene kan utnyttes best mulig? Bruk deleknappen eller send lenken til dem.