Herman Bråten Romnes

Sivilingeniør Bacehlor, 3 år elektro/automasjon og  Master, 2 år undervannsteknologi