Cover man3

Eyolf Strømme-SvendsenSivilingeniør bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim

25 år, fra Oslo.

Fordypning i konstruksjon og prosjektledelse

Les mer

Det er jeg som er Eyolf. Født og oppvokst midt i suppa i Oslo, St.Hanshaugen. Da jeg var yngre skulle jeg stå på ski. Kun ski. Nå studerer jeg siv.ing. bygg. – mastergrad i bygg & miljøteknikk ved NTNU for å være eksakt.

Mine studier har ikke noe med verken olje, fornybar energi eller Norges fremtid å gjøre, men min erfaring er at utdannelse ikke er det viktigste for engasjement. Og engasjement har jeg mye av også utenfor studierammene – engasjement for petroleum, for fornybar energi og for Norges fremtid.

Det er noe av mitt personlige utgangspunkt. Engasjement for Norges energiproduksjon. Engasjement for at jeg skal kunne ha en verden å leve i, og få energi fra. Engasjement for at endringer må gjøres, men at virkemidlene som blir satt i bruk ikke alltid er de riktige. Ei heller argumentene. Dette er min mulighet til å delta. Min mulighet til å prøve å påvirke det jeg mener er viktig for Norges fremtid.

Jeg har mange drømmer, men jeg frykter at dagens beslutningstagere overser de riktige, de viktige horisontene. Altfor ofte blir avgjørelser tatt på kortsiktig argumenter. Argumenter som ikke gagner flere enn dem som lager dem. Jeg tror på en fremtid sammen. Et samarbeid for et felles gode.

Derfor er jeg med. Fordi jeg har skjønt at jeg selv må engasjere meg og si min mening. Fordi jeg kan bidra. Fordi jeg tror det finnes nye, gode løsninger. Fordi jeg tror at vi kan klare det. Sammen.