Alle er enige om at klimaet er i endring. Vi vet at de skyldes utslipp av klimagasser, og at olje og gass er en del av problemet. Hvordan løser vi dette problemet? Har vi, som verdens rikeste land, et moralsk ansvar for å være den første som stopper produksjonen av olje og gass, når vi vet at det uansett må ta slutt en gang?

Skal vi bare skru igjen oljekrana?

Hva skjer da med Norge? Hva skjer med helsevesenet? Skolen? Velferden? Hva skjer med 100 millioner europeere som i dag koker maten og varmer husene sine på norsk gass? Og kanskje viktigst: Hva skjer med de ni milliarder menneskene FN sier vi skal være på kloden i 2050? Faktum er at verden trenger mye mer energi. 

Fornybare energikilder er i en rivende utvikling.

Og fornybar energi både vil og må spille en helt avgjørende rolle i fremtiden. Det Internasjonale Energibyrået (IEA) mener at mye av energien i 2050 vil komme fra fornybare energikilder, men fortsatt vil hele 1/3 komme fra olje og gass. Er det da best at Norge som produserer olje og gass renest i verden fortsetter?

Uavhengig om det er Norge eller andre som skal levere olje og gass i fremtiden, trenger vi nye løsninger. I dag slipper olje- og gassbransjen ut for mye CO2 for å nå klimamålene vi alle er enige om. Norge og verden må produsere olje og gass smartere og mer effektivt. 

Det er her du kommer inn.

Vi håper du vil være med å snakke om dette. Hva er den nye oljen? Er det fremtidens måte å drive olje- og gassvirksomhet, eller er det noe helt annet? Spørsmålene er utallige, og vi trenger din hjelp, ditt engasjement, dine ideer. Derfor håper vi at du kommenterer i debattfeltene under artiklene eller kontakter Emil, Saresh, Shara, Eyolf og Katrine her på nettsiden, på Twitter eller på Facebook.