I følge wikipedia startet oljealderen i 1858 da en kanadier fant olje når han boret etter vann. Første bruken var til lampeolje, og etter hvert ble en tykkere variant brukt som smøreolje. Fra der tok det ikke lang tid før interessen for olje var så stor at det ble krig om den. Krigingen kom da som et resultat av hvor utrolig nyttig dette svarte gullet var. Det kunne brukes til alt, til belysning, som maskinsmøring, til transport og etter hvert som teknologien utviklet seg, elektrisitet. I 150 år har da landene som har tilgang til teknologi og olje hatt et tilnærmet uhemmet utslipp fra oljebruk, og vår industri og levestandard har sett enorme forbedringer på grunn av denne bruken. 

De må være flinkere enn oss.
Og nå skal vi nekte andre land denne fremmarsjen, fordi vi har allerede ødelagt miljøet såpass at verden ikke vil tåle at de går gjennom samme utviklingsløp. Som jeg nevnte i en tidligere artikkel er det kun 3 prosent av energiforbruket i dag som kommer fra fornybar energi. For å få en betraktelig høyere prosentandel har det internasjonale energibyrået(IEA) beregnet at det må 1,100 milliarder dollar i investeringer HVERT ÅR frem til 2050, for å kunne holde global oppvarming under to grader. Kristin Halvorsen, leder for CICERO, mener at med nok politisk vilje kan vi få dette til ved å styre noen av de private finansinvesteringene mot fornybar energi, for der ligger det kapitaler som minst 200 ganger så stort som beregningen fra IEA. 

Men likevel.
I mange land har de ikke tilgang på elektrisitet, og dersom deres forbruk skal opp på vårt nivå og det skal dekkes av kull, som er både billig og lett tilgjengelig, kommer vi aldri til å holde oss innafor to gradersmålet. Problemet vi står ovenfor er at behovet deres er , mens vi ikke engang har klart å komme oss selv over på fornybar energi. Her er olje- og gassnæringen sin løsning naturgass. For naturgass har et betraktelig lavere utslipp enn kull, så mye lavere at det nesten er kvalmt. Behovet i fattige land kommer ikke til å synke, og med befolkningsøkningen som forventes kommer energibehovet til å øke eksplosivt. 

En grønn revolusjon?
Så for å få hele verden på den grønne bølgen, for at alle skal være med på «den grønne revolusjonen», må vi begynne her i Norge. Sånn «ståa» er nå, sitter vi med kapitalen, kunnskapen og muligheten til å være ledende i å utvikle og ta i bruk en teknologi som er bærekraftig. Kapitalen vi sitter på er oljepenger, men det er også et behov for infrastruktur rundt selve «energiutvinningen», og her sitter oljeindustrien med mye kompetanse. Derfor må vi samarbeide!
Vi må begynne å utvikle planer for å utvikle denne teknologien og ombyggingen av byer og infrastruktur. Vi må være i fronten på utviklingen, ikke bare for å være et forbilde eller for å redde verden, men fordi når oljeforbruket i verden går ned så har samfunnet vårt en annen måte å opprettholde velferdsstaten oljepengene har gitt oss. For hvis vi sitter med løsningene, kan vi hjelpe andre land med å bygge opp en infrastruktur der hverken transporten eller energitilførselen ødelegger verden.  

Ingen mangel på arbeidskraft.
Det er 37,000 kloke hoder fra olje- og gassnæringen som mistet jobben i fjor, og fra 2014 til sikkert et par år frem i tid kommer til å finnes en haug med nyutdanna ingeniører, som besitter svulmende mengder kreativitet og kunnskap, som ikke får jobb i oljebransjen. Kan vi ikke bruke de til no’? Finnes det ikke noe vi som folk kan gjøre for å sette disse i arbeid for å skape en renere luft for oss selv, og en høyere levestandard for mennesker som ikke er så heldige å ha blitt født i oljeparadiset Norge? 

Verden trenger energi – og vi har mulighet til å sørge for at den blir den reneste og mest bærekraftige.