Eller vil snart, hvis vi skal tro på miljøforkjemperne. 

Det virker ikke helt umulig hvis man følger med på nyhetene. Bare denne uken har det vært to jordskjelv og forrige uke var det en voldsom oversvømmelse i Louisiana. Naturkatastrofer virker som har blitt et voksende problem. 

Og det er ikke nødvendigvis helt usant. 

Tallenes tale

Center for Research on Epidemiology of Disasters (CRED) i Brussel har i samarbeid med Office of US Foreign Disaster Assistance (OFDA) opprettet en emegency disaster database, EM-DAT. I følge denne databasen har antallet naturkatastrofer gått fra 78 i 1979 til 348 i 2004. Mens noen av disse tallene er grunnet bedre rapportering og kommunikasjon, er 2/3 en faktisk økning i såkalte hydrometeorologiske katastrofer. Dette er katastrofer av typen orkaner, tørke, flom og lignende. Naturlige geologiske katastrofer som jordskjelv, vulkan utbrudd og jordskred har ikke vist en markant økning over samme tidsperiode. Så hvorfor er økningen i antallet av hydrometeorologiske naturkatastrofe interessante? Fordi forskere mener at denne økningen er grunnet en kombinasjon av naturlige og menneskeskapte årsaker. Og det er den menneskeskapte delen jeg finner interessant.

Og hvem er jeg som driver å blander meg oppi dette?

Jeg er Katrine, en "ung kvinne" på 25 år som er utdannet lektor i kjemi og biologi, med en master i nevrobiologi. Jeg interesserer meg for verden og hvordan den fungerer for det er informasjon jeg syntes er essensiell å videreføre til neste generasjon. Studier er et godt sted å begynne når man vil finne ut hvordan verden fungerer, men man finner ikke ut av alt. Den menneskeskapte delen av global oppvarming har mange ulike aspekter. Hvor den kommer fra, hvor stor er den og hvor alvorlig den er, kan i stor grad bli svart på gjennom studier. Et par spørsmål som jeg håper på å få svar på i løpet av dette året er: hva gjør vi for å stanse den menneskeskapte påvirkningen? Kan den motarbeides? Har vi noen konkrete tiltak vi kan igangsette? Og hva er tidsperspektivet på dette? Siden dette prosjektet er i regi av Norsk olje og gass er jeg i en utrolig posisjon til å få vite hvordan oljeindustrien ser på denne problemstillingen samfunnet står overfor med klimautviklingen. I tillegg har Norsk olje og gass et massivt nettverk som jeg har potensiale til å utnytte når jeg vil finne ut andre aspekter ved klimaproblemene og hvordan vi vil løse dem.

Men hvem har skylda?

Det er jo ikke tvil om at oljeindustrien blir sett på som den store synderen når det kommer klimagassutslipp. Men er det hele sannheten? Det er jo de som produserer "klimaødeleggern", men er det ikke vi som bruker den? Problemet er jo at vi har vendt oss til en viss type livsstil, og svært få av oss er villige til å gi opp den. Menneskeheten besitter ikke den teknologien som gjør at vi kan beholde denne livsstilen og redde klimaet. Så hva må til? Og hva må til for at Norge skal være en like viktig del av verden og dens energitilførsel uten oljen? Det er jo nesten ikke tvil om at de pengene som har kommet fra oljen og oljen i seg selv er grunnen til at Norge er relevant i verdenssammenhengen. Så kan vi/noen komme opp med en løsning? Er det noen måte vi kan fasilitere fremskaffelsen av den løsningen?

Hvordan? 

Det er svært mange ting jeg lurer på, og jo mer jeg tenker på det, jo mer innser jeg hvor komplisert det er. Det er ikke bare bare å redde verden. Spesielt når jeg fortsatt vil ha 10 minutter lange dusjer, sydenturer og full strøm av det gode norske springvannet. Det fins ikke lette og korte svar, men jeg håper at jeg i løpet av dette året sitter med et klarere bilde av hvordan ståa er. Forhåpentligvis sitter jeg igjen med flere svar enn spørsmål og kanskje noen ideer til hvordan vi skal løse disse problemene. Hvis jeg ikke gjør det, så, nei det vil jeg egentlig ikke tenke på. Uansett så kommer dette året til å være vanvittig lærerikt, og jeg håper at kunnskapen jeg tilegner meg vil være med på å forme veien videre.