Dagens samfunnsdebatt er i stor grad preget av omstilling og bærekraft, noe som er bra. Samtidig er det fortsatt slik at store deler av verdens energi kommer fra fossile kilder, og nettopp derfor er det interessant å se hvilken veg denne bransjen tar i fremtiden. Tar den del i det såkalte "det grønne skiftet"? Det ville vi finne ut. 

Derfor var vi i forrige uke var vi på en konferanse kalt OG21, som står for «Oil and gas in the 21th century». Flere aktører i olje- og gassindustrien har over lengre tid jobbet med en strategi som har til hensikt å bidra til «en effektiv og miljøvennlig verdiskapning på den Norske kontinentalsokkelen» og «utvikling av en petroleums bransje og løsninger i verdensklasse». Det var definitivt en konferanse preget av store fremtidsplaner, tung kompetanse, men også noen unge perspektiver. For blant sjefer og direktører i dress og slips hadde også fem studenter fått muligheten til å presentere sine ideer for fremtidig teknologi, og hvilke tanker de hadde rundt dette? Vi var så heldige å få en prat med en av dem, Maria Marvik fra Universitet i Bergen, og hun hadde også en liten appell til hele forsamlingen på slutten. Ta en titt!