«Do you hear the students sing?” 

I høst var vi på Norges turné, som påheng og utfordrer til Norsk Olje og gass sine folkemøter. I vår kjører vi vår egen turné, med fokus på studenter. Vi skal besøke nesten 40 campuser over hele Norge i løpet av to måneder. Mildt sagt en travel arbeidshverdag, men utrolig moro. Denne gangen er det ikke vi som skal stå for snakkingen, men studentene selv.  

«It is the music of the students» 

Vi skal stå som talerør for studenter landet rundt, og for at vi skal klare å stå inne for det, må vi besøke studentene der de er, og høre hva de har å si. Dette er studentenes sjanse til å tale direkte til politikere og industrien, og fortelle alle hva Norge burde prioritere fremover. Vi har vært så heldige å få innblikk i hvor utrolig komplekst det er å drifte Norge AS, og at det ikke alltid er så lett å si; «Dette er den nye oljen!». Dette er en mulighet vi ønsker å gi studenter landet rundt. 

Så vi har laget en meget forenklet «Lag ditt eget Statsbudsjett»-spill, der studentene ikke bare må balansere inntekter og utgifter, men må også tenke på hvor stor andel av Norges arbeidskraft som er i arbeid. Om det var alt en statsminister måtte tenke på, hadde jobben kanskje ikke vært så vanskelig. Derfor er det flere aspekter ved spillet der studentene må vurdere ting som at Norge skal klare å fylle kravene fra Paris-avtalen, at næringslivet må ha gode nok vilkår, eller kan vi kalle oss en velferdsstat.  

For «When tomorrow comes» 

Fra diskusjonen de har rundt bordet skal gruppen bli enig om en anbefaling om hva Norge burde satse på fremover. Disse anbefalingene går inn i en nasjonal konkurranse der de 5 rådene med flest stemmer blir sendt til en jury som består av politikere. Juryen skal plukke ut ett vinnerlag, og fordi dette vinnerlaget har klart å komme med en anbefaling som er så velformulert og gjennomtenkt, ønsker vi å belønne gruppen med et reisegavekort på 10.000 kr, per person. Vi har allerede besøkt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og rådene deres er ute på vår facebook side!  

Så følg med på denne reisen, og hør på hva Norges fremtid har å si om fremtiden. Her kommer det utvilsomt til å komme mange morsomme, og ikke minst viktige ting frem i lyset!