NAV, kommunen og staten gjør en kjempejobb med å sysselsette og støtte arbeidsledige, men hva med oss studenter? 

Som petroleumsstudent opplever jeg at det er stor mangel på oppfølging. Jeg ser at oljejobbene forsvinner hver eneste dag, og med dette forsvinner motet for å være student innen olje og gass.

Er det syklisk?
Vi hører stadig vekk at dette er en syklus og at prisene vil gå opp eller at det er slutten på olja. Uansett hva man tror på, så er det som student vanskelig å se lyset i enden av tunnelen. Vi har ikke vært gjennom disse syklusene tidligere og dermed er det for oss studenter vanskelig å forestille oss at det går oppover igjen. Samtidig har vi et håp om at det ikke er slutten for olja, helt enda. De fleste har jo valgt denne retningen, nemlig fordi vi trodde på en framtid og en sikker jobb. 

Stort hjelpeapparat
Etter at oljejobbene forsvant ser vi at NAV, kommunen og staten gjør en kjempejobb med å sysselsette og støtte arbeidsledige. Innovasjon Norge har fått større budsjett fra staten og flere av de som har mistet jobben starter egne bedrifter. De arbeidsledige og de som er permittert har et stort hjelpeapparat rundt seg. Men hva med oss studenter? Hvem er der for oss? Hvor er staten, NAV og kommunen i vår situasjon? Hvor skal vi hente motivasjon fra? På lik linje med arbeidsledige har vi behov for et støtteapparat som som støtter, oppmuntrer og gir motivasjon. 

Vår kompetanse trengs!
Som student har vi behov for å føle oss sett, hørt og verdsatt. Vi trenger å vite at det er håp for vår fremtid og at vi får mer ut av studiene enn bare fem år på skolebenken og et stort studielån. Det er tross alt vi som er fremtiden og det er vi som kan påvirke hvordan oljenasjonen Norge kan utvikle seg. Enten det blir satset på mer oljeutvinning eller å stenge brønnene så trengs vår kompetanse i mange år fremover. Derfor er det utrolig viktig å oppmuntre studentene til å fortsette og gjennomføre det vi har startet på.  

Gi oss muligheten!
Det må også nevnes at vi som studerer petroleum kan så mye annet enn bare olje. Vi kan brukes i mange andre ingeniørstillinger. Vi er fortsatt unge og lærevillige, og er mottagelige for å bli formet. Gi oss muligheten til å vise hva vi har å bidra med. Vi ønsker oss erfaring og hadde satt pris på om kommunen, andre institusjoner eller bedrifter gir oss praktisk arbeid. Det trenger ikke å bare være innen olje- og gassektoren, men kan være innen flere ingeniør retninger. 

En idé
Jeg har lyst til å lage et lignende opplegg for å fange opp ferdigutdanna, arbeidsledige studenter. Noe tilsvarende det NAV og staten gjør for dem som har en jobb, og mister den.