I Norge er vi 5,1 millioner mennesker. På det meste var 330.000 mennesker direkte eller indirekte tilknyttet oljebransjen, noe som tilsvarer 6,5% det totale befolkningstallet. Siden den gang har cirka 40.000 fått sparken. Det er 12% av hele bransjen! Da har jeg ikke tatt med ferdig utdanna studenter med utdanning som er relatert til gass- og oljebransjen. 

Så hva gjør disse 40.000 nå?
Noen har blitt gründere, noen veldig få har fått ny jobb. Mens flesteparten trenger hjelp av NAV. De som nå får hjelp av NAV er ressurssterke mennesker som har det jeg kaller de tre K-ene, nemlig: 
- Kunnskap
- Kompetanse 
- Kvalitet 
Dette er egenskaper de ikke får brukt akkurat nå. Og det må vi gjøre noe med. 

K på tvers av bransjer
I Norge har vi mange viktige industrier. Vi har mange andre næringer og miljøer som innehar de tre K-ene, og som trenger stadig påfyll. Burde vi ikke jobbe for å overføre K-ene de arbeidsledige og ferdigutdanna studentene har til andre bransjer? Da får vi (3K)^2=9K^2 - med andre ord enda høyere kunnskap, enda høyere kompetanse og enda bedre kvalitet. Det må vi få til!

Derfor har den siste måneden planlagt å starte opp en workshop for å få flyt av kompetanse mellom bransjene. Jeg har snakket med både store og små bedrifter, NAV, studenter og arbeidsledige. Vi trenger en felles arena for å diskutere hvordan ulke næringer kan spille hverandre gode. 

Hvordan skal det gjøres?
Aktuelle bedrifter fra andre bransjer presenterer oppgaver eller problemer de ønsker å få løst av arbeidsledige og studenter knyttet til gass- og oljebransjen. Deretter får hver bedrift et "lag" med ønskede kvalifikasjoner som skal løses problemet i løpet av en helg. Til slutt skal resultatet presenteres. 

Kunne du tenkt deg å delta på dette?