- Årsak nummer 1 til at vi produserer olje er elektrisitet. Mesteparten av elektrisitet er lys. En av de største forbedringene man kan gjøre er å oppgraderingene til LED. Det er ca 80-90% forbedring. 

På Nordic Edge Expo i Stavanger for et par uker siden, traff jeg denne ingeniøren. Han snakket varmt om LED-lys og hvordan det kan være med på å redusere CO2-utslippene i stor skala. Kanskje mye mer enn man skulle tro?