Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert samfunnsdebatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd. Nå er prosejktet avsluttet, og her finner du resultatet av ett års hardt arbeid.

Norsk olje og gass ansatte oss, Emil, Saresh, Shara, Eyolf og Katrine, for å reise landet rundt for å møte elever på videregående skoler, høgskoler og universitet. Ansikt til ansikt med unge fra hele Norge, har vi lyttet, lært, argumentert, diskutert og debattert. Vi mener vi gjennom dette arbeidet har oppnådd en unik innsikt i hvordan olje- og gassbransjens budksap oppfattes blant våre jevnaldrende - populært kalt "morgendagens meslutningstakere".

Resultatet

Etter ett år har vi oppsummert arbeidet vårt i en rapport vi har valgt å kalle "4 påstander om hvorfor unge ikke gidder å høre på olje- og gassbransjen". Et resultat av Norge to turer på langs og samtaler med 11.000 mennesker ansikt til ansikt, der 7.000 av disse var studenter og elever. Vi har arrangert workshops på nesten 40 høgskolen og universiteter, og besøkt over 90 bedrifter. Rapporten som du finner vedlagt baserer seg på summen av inntrykkene, samtalene og diskusjonene Den nye oljen har hatt året 2016 - 2017. Tekstene er derfor ikke kun et resultat av tankene til de fem studentene i Den nye oljen, men refekterer meningene til tusenvis av unge fra alle deler av Norge. Som representanter for sine jevnaldrende vil Den nye oljen fortelle hvorfor olje- og gassbransjen ikke når ut til unge i dag, og hva de kan endre for å gjøre det i fremtiden.

Nå takker vi for oss, men vi håper arbeidet vårt lever videre med rapporten du kan finne her. Gi oss gjerne en tilbakemelding om hva du synes. God lesning!

Her kan du lese en engelsk oppsummering av rapporten.