Kroppen vår består av kanaler og rør, akkurat som i et reservoar. Det er strømninger inn og ut av et reservoar, akkurat som i hjertet. Kan vi da bruke samme teknologi i hjertet som den vi bruker når vi utvinner fra et reservoar? 

En av de hyppigste dødsårsakene i Norge er ifølge folkehelseinstituttet, stenoser. Stenose er en innsnevring i blodårene rundt hjertet og hindrer/reduserer blodtilførselen til hjertet.  Det vil si at blodårene rundt hjertet får mindre diameter og blodtrykket reduseres. Det kan i verste fall føre til hjerteinfarkt og død. Dette kan sammenlignes med et rør i reservoar hvor det er dannet scale (salter som innsnevrer røret) og som reduserer strømmen av væske til og/eller fra et reservoar.

FFR
Per i dag blir det brukt en metode som kalles for Fractional Flow Reserve (FFR) for å behandle Stenose. Da går man kirurgisk inn med en slags slange inni blodåra for å måle trykkfallet over en distanse i blodårene. Altså man tar utgangspunktet i trykkfallet over et punkt A og et annet punkt B og på denne måten vet man hvor mye trykket har falt. Videre vil legen kunne bestemme hvor kritisk dette er før de må operere pasienten. Her brukes en metode som kalles perkutan koronar intervensjon (PKI), ballongdilatasjon eller ballongangioplastikk. Da fører man inn et kateter(et rør) gjennom huden, inn i en pulsåre, frem til hjertet og inn i koronararteriene som er innsnevret. En ballong på tuppen av røret føres inn i stenosen, blåses opp og utvider det trange partiet. 

Teknologioverføring berger liv
Ved hjelp av oljeteknologi, eller mer konkret med reservoarteknologi, kan man undersøke strømningen og trykkfallet, uten å gå inn med et rør. Her vil man ved hjelp av CT ta bilde av hjertet og kartlegge hjertet og artierene. Ved å se på geometrien av blodårene og bruke de samme matematiske ligningene som man bruker innen reservoarteknikk vil man kunne forutsi hvordan blodtrykk og strømningshastighet oppfører seg i området rundt en innsnevring. Denne fremgangsmåten gir - uten kirurgiske inngrep - mer detaljert informasjon om blodstrømmen enn en FFR måling som kun er basert på trykkmålinger. 

Dette er kun ett eksempel på teknologioverføring fra olje og gass til medisin, som faktisk redder liv. Det finnes utallige muligheter og jeg skal prøve å skrive om noen av de fremover.

(Bildet er logoen til Pumps & Pipes)