Sunniva Rose brenner for thorium. Det er ikke så rart. Noen mener at energiinnholdet i norske thoriumressurser er over 100 ganger større enn i all olje og gass på norsk sokkel.

"Thorium" er det mange som svarer når vi spør om hva som er den nye oljen. I Norge ligger en av verdens største kjente thoriumressurser. Det anslås at det ligger mellom 56 500 og 675 000 tonn thorium i Fensfeltet i Telemark. Øivind Berg, forskningsleder ved Institutt for energiteknikk i Halden, mener at energiinnholdet i thoriumressursene er mellom 10 til 120 ganger så stort som energiinnholdet i all olje og gass på norsk sokkel. Det inkluderer alt av det vi har utvunnet, kjente reserver og ressurser som vi antar ligger der, men ikke har oppdaget ennå. Så det er mulig vi sitter på en enorm «gullgruve», både på energitilførsel og økonomisk. 

Kjernefysikk og rosablogg
Sunniva Rose har blitt kjent gjennom hennes unike posisjon som både kjernefysiker og rosa-blogger.  Det er rosabloggeren jeg først legger merke til når jeg møter henne på en café i Oslo, med sin gjennomførte stil, lange negler og sminken er "on point". Men hun trenger ikke å snakke lenge før man skjønner at hun kan sitt fagfelt. Hennes utstråling og pedagogiske formidlingsevner har gjort henne til en ettertraktet foredragsholder, blant annet i en norsk utgave av TEDx talks.   

Ved mange anledninger har Sunniva Rose fortalt Norge om hvilke fordeler det er ved bruk av thorium i kjernekraftverk. Men det er også noen utfordringer, derfor er Rose opptatt av å nyansere debatten. For det finnes noen fastlåste forestillinger om kjernekraft der ute.  Mange forbinder kjernekraftverk med de store ulykkene. Eller kanskje de er bekymret for mengden radioaktivt avfall som produseres. Selv med ulykkene har kjernekraft mindre dødsfall per terrawatt-time(TWh) produsert enn noen annen energikilde, så det er faktisk ganske trygt å bruke, påpeker Rose. Med ny teknologi vil det være mindre avfall som blir produsert, og med bruk av thorium vil denne mengden minke enda mer, i tillegg til at avfallet vil ha mye kortere halveringstid.  

Utfordringer i Norge
Rose forteller meg at det dessverre ikke bare er for Norge å begynne å utvinne thorium, for så å produsere strøm fra kraftverk. For det første må vi bygge et kraftverk. Det er to små kjernekraftverk i Norge, men begge er ganske små, og brukes kun i forskningssammenheng. I følge nyhetene i dag, vil de legges mørke på grunn av mangel på forskningsoppdrag. 

Det gjenstår i tillegg mye forskning som må gjøres på thoriumressursene. Det vil kreve omfattende og detaljerte geologiske undersøkelser på overflaten av feltet, samt kjerneboring for å kartlegge utnyttbart volum. En annen problemstilling vi står overfor er at thoriummineralene i malmene i Fensfeltet er så små at det er en stor teknologisk utfordring å få ekstrahert thorium i industriell skala.  

I fensfeltet finnes det også mange sjeldne bergarter sammen med thoriumet, som det hadde vært fornuftig å finne en måte å utvinne sammen med thoriumet. I 2012 kom sluttrapporten fra Thorium think tank, der disse konklusjonene blir trukket fram i sammendraget. En av anbefalingene for framtidige forskningsprosjekt er at det må gjennomføres innovative forskningsprosjekter for å finne metoder på å utvinne nettopp thorium og sjeldne jordartsmetaller i industriell skala.  

Mange år i framtiden
Forskningsmiljøet er veldig positiv til kjernekraft med bruk av thorium, spesielt når vi står ovenfor klimautfordringene som fossilt brennstoff har gitt oss. For kjernekraft har ingen utslipp av klimagasser. Og thorium gir mye energi, med lite avfall sammenlignet med metodene vi har i uran-kraftverk i dag. Men det gjenstår mye forskning og mye arbeid før Norge kan bli forsynt med energi fra thorium. 

Hvis vi løser disse problemstillingene ser Sunniva Rose en fremtid der kjernekraft kan være en del av den nye oljen.