Ja. Statoil bruker offshore-teknologi til å bore verdens varmeste brønn på Island. Kanskje geotermikk er den nye oljen?

Vi fikk et spørsmål om akkurat dette fra Alioune Aunan på vår Facebooks-side. Og det er ikke umulig - jo nærmere jordens kjerne man kommer, jo varmere blir det. Helt naturlig ligger det og ulmer under føttene våre, helt upåvirket av vær og vind, 24 timer i døgnet. Uendelige mengder energi?

Varme til en liten bygd
Med såkalt geotermisk energi kan man utnytte varmen til å produsere strøm og varme opp hus- 100 prosent klimavennlig. Hvor mye energi man får produsert, er avhengig av en del faktorer, som hvor i verden man befinner seg, geologiske omstendigheter, brønndypde og tilgang på vannreservoarere under bakken. Men med en væsketemperatur på 70-80 grader celsius  som kommer opp, vil gi varme til ca 2500 husstander uten bruk av varmepumpe. 

Verdens varmeste brønn
Å oppnå en væsketemperatur på 70-80 grader celsius, er ikke uoppnåelig. For 2 uker siden skrev Teknisk Ukeblad om at Statoil er i gang med å bore verdens varmeste brønn i Reykjanes på Island. Den eksisterende brønnen på 2500 meter skal bores dypere til 5000 meter. Det spesielle med denne brønnen er at den legges veldig nær magma, og dermed kan vanntemperaturen komme opp til 400 grader celsius. Da kan man varme mange husstander på en brønn.  

Vi må bore
Men hvordan kommer man seg 5.000 meter ned i jorda? Jo, man må bore. Og er det noe vi kan i Norge, så er det å bore. Norge har 50 års erfaring med utvinning av olje og gass i Nordsjøen, og siden utviklet en kompetanse på internasjonalt nivå. Geotermisk utvinning har mange likheter med dette, blant annet seismisk tolkning, geologi, reservoarteknologi og boring. Teknologien vi ser er tatt i bruk på Island, er direkte overført fra olje- og gassnæringen. 

Hvordan kan dette utvikles i Norge?
I Norge må vi ned til en dybde på mer enn 5000 m for å få en temperatur over 100 grader celsius. Noen steder på Østlandet kan vi finne områder som har temperaturer på over 150 grader på 5000 meters dybde. I tillegg er berggrunnen i Norge hard og krevende å bore i. Energimengden som blir produsert er kostbar og her på berget har vi tillgang på mye billig vannkraft. Derfor er det viktig med mer forskning og utvikling av ny og mer effektiv teknologi, som blant annet kommer fra olje- og gassnæringen. Denne kompetansen kan senere eksporteres til andre deler av verden som ikke har samme tilgangen til energi som vi har i Norge. Slik kan vi bidra til en grønnere verden.    

På den andre siden, en brønn i Island som kan ha en temperatur på over flere hundre grader celsius vil da kunne rotere turbiner som da produsere elektrisitet. Her vil det vær mer lønnsom med mye mer energiutbytte enn i Norge. Dersom Island-prosjektet til Statoil blir en suksess eller ei bør de få inn andre hoder. Få de kloke og innovative unge på banen, de som i dag står uten jobb og utfordringer.

For å få ønsket varme må man være nærme nok magmaen, men langt nok unna for å kunne produsere. Derfor er det viktig med gode geologiske data og lav usikkerhet i brønnbanenes retning. Dette igjen er vi verdens ledende på fra 50 år på norsk sokkel. Videre vil den produserte vanndampen gå inn i en dampturbin i en kraftannlegg på overflaten for å produsere kraft/elektrisitet. Det er første gangen at det bores en slik brønn og kan da forhåpentligvis konkurrere med andre energikilder.

Men før vi kan realisere denne rene energien må vi overvinne flaskehalsen som er de høye kostnadene på selve boreoperasjonen. Er det noen som har noen ideer om hvordan vi kan bore mer effektivt hard berggrunn? 

I motsetning til vindmøller så er det ikke estetisk skjemmende eller skremmer dyreliv en gang, så kanskje det er dette vi bør satse på?