Forrige uke var jeg på konferanse, og selv om det er et varselsignal her i likestillings-Norge at det er alarmerende få kvinner på slike konferanser, er det like problematisk at på konferanser der man diskuterer fremtiden til industrien er det bare noen få, eller ingen, under 30 år. Ville det ikke være fornuftig å ha med noen som faktisk skal være med på denne fremtiden de planlegger?  

DN med en liten fot i bakken
Kjetil B. Alstadheim hadde et foredrag på konferansen der han poengterte hvor lite den generelle befolkningen vet om industrien. At folk tror olje-service er det man sender bilen sin på. Reaksjonen var latter der og da, men under samtalene på bordene i etterkant var det en blanding av forferdelse og nervøs latter. Vet folk virkelig så lite om industrien?  

Ååå, om dere bare hadde visst.
I høst var jeg på en tur til en liten by på Østlandet, i forbindelse med folkemøtenen til Norsk olje og gass. En av tingene vi gjorde var å spørre de lokale hva de mente var den nye oljen. En av de vi snakket med var en jente på videregående skole, som var irritert over at kollektivtilbudet var så dyrt at det var billigere for henne å kjøre til skolen. Da vi spurte henne om hva hun trodde var den nye oljen, fikk vi tilbake spørsmålet; «Olje? Er det sånn som bilen går på?» 

Der folkens, har dere virkeligheten.
Denne våren er vi på Norgesturné for å snakke med studentene, og vet dere hvilke råd majoriteten av studentene gir til den fremtidige statsministeren? Sats på ren energi, tenk miljø, teknologi er fremtiden, olje og gass er fortiden.  

Her ser dere enda flere eksempler på hvor lite den generelle befolkningen vet om hva industrien gjør. For som jeg fikk se på denne konferansen, så tenker industrien så absolutt på miljø og bærekraftighet. Selv om effektivisering og kostnadsreduksjon var mye omtalt, var fornybar energi og utslippsreduksjon også ganske hete temaer.  

Dere må bli flinkere til å kommunisere ut at det er gjennom denne industrien de største stegene innenfor utvikling av ren energi vil skje. Drømmer studentene om å gjør en forskjell? Ja!! Så fortell dem at den største forskjellen de kan gjøre er å være med å gjøre denne industrien til en energibransje og ikke en olje- og gassbransje.  

Vil dere ha med unge stemmer inn, og vite hva de faktisk bryr seg om?
Så inviter de da! Det finnes så mange engasjerte folk der ute, at dere vil ha problemer å velge hvem dere vil ha med hvis dere bare rekker ut hånden. Når dere har en konferanse, send ut en invitasjon til næringslivutvalget på universiteter og høyskoler i nærområdet, der dere vil ha 5 studenter til å være bordverter, eller at de kan få sitte på en rad bakerst og bare få med seg foredragene. Eller hvis dere virkelig vi ha med mange, inviter 5 før lunsj, og så bytter de ut med 5 nye etter lunsj. Da når dere ut til flere.  

Ta det første steget!
Ungdommen har mistet troen på denne bransjen, og det er faktisk opp til dere å vise dem at dere fortsatt er interessert å ha de med. Inviter dem inn i varmen igjen. Dere trenger ikke å love studentene jobb, men gi dem opplevelser, som gir studentene verdifull læring og dere verdifullt innblikk. Ikke la det bli et generasjonshopp i industrien, det vil den ikke overleve.