For å fremstille hydrogen til 3 millioner biler trengs det 225.000 tonn hydrogen. Til det trengs det 1,5% av Norges gassproduksjon.   
Sist fredag var jeg på seminar i regi av NHO. Temaet for dagen var «Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?». Til stede var blant annet bedrifter som har utviklet alt fra framstilling av hydrogen, utbygging av fyllestasjoner og nye transportløsninger var også på plass. Kort sagt, alt som trengs for å bygge en hydrogen-nasjon. 


Hydrogenbiler er ikke utbredt
Per i dag er ikke hydrogenbiler utbredt i like stor grad som el-biler. Det er flere årsaker til dette. Blant annet at det finnes få utbygde hydrogenstasjoner, og bilene er ikke like sexy som en Tesla. Enn så lenge. En rekke bilprodusenter, med Toyota i spissen, har nå produsert flere tusen hydrogenbiler. Det kommer definitivt flere i årene som kommer, men foreløpig er hydrogenbiler et sjeldent syn på norske veier.    


Hydrogen vs. forbrenningsmotor  
Sammenlignet med forbrenningsmotoren er hydrogenbilen dobbelt så effektivt. Det betyr at med samme energimengde kan en hydrogenbil kjøre omtrent dobbelt så langt som en bil med forbrenningsmotor altså en diesel- eller en bensinbil. En overgang fra bensin- og dieselbiler til hydrogenbiler vil dermed forbedre luftkvaliteten, fordi alt som slippes ut er bare vann. 

Hydrogen vs. El-biler
I praksis er hydrogenbiler bygd på samme måte som en el-bil, der batteriet er byttet ut med en brenselcelle og en hydrogentank. Moderne batterier har bedre virkningsgrad enn brenselceller, men siden de tar lang tid å lade opp, veier mye og tar stor plass, brukes de hovedsakelig til elbiler i småbilsegmentet. Som nevnt tidligere er hydrogen en gass, noe som gjør at tanken kan fylles på 3 – 5 minutter, og deretter produseres det strøm av gassen. Dermed trengs det ikke å lades i flere timer som i elbiler.   

Hydrogen til tungtransport
Tungtransport er et av områdene der vi foreløpig sliter med batteriteknologien. Mens hydrogen har som fordel at det er en gass som fylles i en tank på 3-5 minutter og det egner seg godt til å drive tungtransport. I 2017 får ASKO de første hydrogen-lastbilene på norske veier, ifølge deres hjemmeside. Hydrogen kan brukes både til å drive ferje, busser og tog. NASA mener at fremtidens fly vil drives av hydrogen. Hydrogen kan altså spille en viktig rolle i framtidens lavsutslippssamfunn. Her kan Norge ta en ledede rolle.    

Statsordninger som elbiler
Siden hydrogenbiler vil bli svært effektive med kun utslipp av vann, kommer den til å være en av fremtidens beste transportmidler. Staten har gitt samme ordninger for hydrogenbiler som elbiler: momsfritak, fri bompassering og mulighet for å kjøre i kollektivfeltet. Mange blir skremt av hydrogen siden det er en svært lett antennelig gass. Men ifølge Espen Olsen, informasjonssjef i Toyota Norge, er tankene nå så sikre at man kan skyte på dem uten at det er farlig.       

Kan Norge bli en hydrogen-nasjon?   
Norge har gass og vannkraft- det er det som trengs for å framstille hydrogen. Japan ønsker å gå over til å bli et hydrogensamfunn, men har per nå ikke nok energi til å produsere hydrogen med elektrolyse selv. Teoretisk kunne Japan importert naturgass fra Norge for å framstille hydrogen. Men framstilling av hydrogen fra naturgass slipper ut CO2 og Japan har ikke de samme geologiske forutsetningen for lagre CO2 som det Norge har. For å framstille hydrogen til 3 millioner biler kreves det 225 000 tonn hydrogen. For dette trenger vi bare 1,5 % av Norges gass-produksjon. Hydrogen er mye mer effektiv og omdanner ca 60 -70 % av energien mens forbrenningsmotoren omdanner ca 17 -20 %. Det vil si at vi utnytter energi mye bedre selv om vi omdanner naturgass til hydrogen. Altså, selv om det kreves en spaltningsprosess for å framstille hydrogen fra naturgass.   

Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke har satset på hydrogen? Hva er det som må til for at Norge skal bli en hydrogen-nasjon? Jeg trenger tips og veiledning til hvordan Norge kan bli en hydrogennasjon, eller eventuelt hvorfor vi ikke burde bli det. Kunne du tenkte deg å gå for hydrogen ved neste bilkjøp?