Gjør olje –og gassbransjen seg selv en bjørnetjeneste ved å fokusere så mye på klima? Hør på Brage W. Johansen, CEO for Zaptec som forteller #DenNyeOljen hvordan olje- og gasselskapene bør tenke for å løse klimaproblemene.