Hva tenker du når du leser ordet Troll? Gamle eventyr? Historier bestemor fortalte før leggetid? Giganter fra en fordums tid?

Når jeg hører Troll begynner hjertet mitt å pumpe dobbelt så mye som vanlig. En lykkerus strømmer gjennom kroppen min, og jeg kjenner på stolthet. 

Jeg snakker om ruvende skikkelser, men ikke de samme som Asbjørnsen og Moe snakket om. Det er 21 år siden udyrene Troll B og Troll C startet produksjon av olje. Men det 21 år gamle eventyret i Nordsjøen er helt på høyde med dem Asbjørnsen og Moe skrev om.

Norges største felt
Trollfeltet er 700 kvadratkilometer og Norges største oljefelt i areal, samt Europas største gassfelt. Feltet ligger 1300-1600 meter under havbunnen. Den største oljesonen på dette feltet 22-26 meter dypt, noe som vil si at man må være veldig presis for å treffe dette smale området når man borer. Det holder ikke å bare stikke ett hull i bakken og pumpe opp.Man må bore horisontalt (vannrett). Med andre ord, man borer 1300-1600 m vertikalt (loddrett), deretter 5500 m horisontalt. Dette er ingeniørkunst som en petroleumsingeniør får frysninger av å høre om.  

Banebrytende teknologi
Ikke nok med det, over oljen er det en 200 meter gasskappe. Under oljen ligger det vann. Treffer man for langt ned i oljesonen får man det som kalles vannkoning (det kommer bare opp vann). Treffer man for langt opp får man gasskoning (gass produseres). Teknologien for å produsere fra dette smale, men enormt store området, er banebrytende. Det er blitt installert 15 havbunnsrammer med 121 brønnslisser og det er boret 200 brønner. Utvinningsgraden er på 40% og målet (52%) er enda ikke nådd. Hvor fantastisk er ikke det? I Norge er det vanlig å utvinne 44-46%, mens det er betraktelig lavere i andre land. Bidrag vs. investering
Feltet bidro i 2015 med 460 milliarder kroner – det tilsvarer 3 ganger de årlige sykehusutgiftene på statsbudsjettet. Det må også nevnes at det er brukt 100 milliarder i investering. Men, hallo?! Utbyttet er fortsatt på 4,6 ganger! 

Petroleumsstudent
Som petroleumsstudent er dette noe av det som gjør meg stolt og glad for at jeg har valgt den utdanningen jeg har. Jeg føler at jeg er med på å skaffe flere inntekter til mitt kjære land Norge. Med min utdanning innen petroleumsteknologi med fordypning i reservoarteknikk er det slike eventyr som motiverer meg.Og jeg vil være med på å utvinne de resterende 12% av produksjonsmålet i Troll-feltet.