Ny teknologi utviklet ved UiO kan gjøre naturgassen til en av våre viktigste energikilder. Og best av alt: uten utslipp.

I dag utgjør naturgassen over 23 prosent av energiforbruket i Europa, og går i hovedsak til oppvarming, varmtvann, matlaging og i industrielle prosesser som både energikilde og råvare. De siste årene har gass også blitt brukt mer og mer innen transportsektoren. For europeerne er altså gassen en sentral del av deres hverdag, og EU sier selv at det vil den også bli i fremtiden.

Ny teknologi løfter naturgassen
Derfor sperret jeg øynene opp da jeg fikk tips om en artikkel på Titan UiOs hjemmesider for en tid tilbake. Artikkelen handlet om en metode som vil mangedoble verdien naturgassens verdi, og gjøre den stadig mer sentral innen produksjon av plast, isolasjonsmaterialer, tekstiler og som flytende drivstoffer. Vi vet jo at olje i dag er viktig for transportsektoren, men også for å produsere det meste av plastikken vi omgir oss med daglig.

Men nå ser det altså ut som at naturgassen her kan bli den nye oljen. I tillegg til dagens bruksområder, også innen produksjon av plast og i transportsektoren. Og det beste: alt dette uten utslipp av CO2.

Hvordan er dette mulig?
For godt til å være sant, tenkte jeg. Derfor ringte jeg professor Truls Norby fra UiO, som har vært med å utvikle denne teknologien: En prosess der naturgass sendes gjennom en membran, der oksygen injiseres, og biproduktene blir flytende gass. Denne flytende gassen kan altså brukes både som drivstoff og i kjemikalindustrien.

I dag gjøres dette ved å varme opp gassen til 700 grader celsius, noe som krever at man tilfører store mengder energi. Med den nye teknologien trengs ikke dette. Dermed reduseres kostnaden betraktelig og i tillegg helt uten utslipp.

– Det som er fantastisk med denne prosessen er at biproduktene, som hydrogen, kan brukes til miljøvennlig transport, og ikke minst til å produsere kunstgjødsel, sier Nordby.

 Den nye oljen?
Videre sier Truls Norby i artikkelen «Det vil bringe oss vekk fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på naturgass og hydrogen». 

– Jeg mener at dette er et godt eksempel på hva kan være med å løse mange av utfordringene vi har med tanke på den avhengigheten av råolje både i kjemikalieindustrien og innen transport. Men dette må oppskaleres kraftig, og komme på markedet. Denne måten å utnytte gassen på kan ikke argumenteres imot.

 Tenk. At gass gjennom ny teknologi og nye løsninger, nå kan produseres og bli til produkter vi trenger, på en klimavennlig måte. Det er godt nytt for klima, men også for Norge, som i dag produserer mer gass enn olje.