Det internasjonale energibyrået er alt for forsiktige når de spår veksten i fornybar, mener Marius Holm i Zero.

Da vi forrige uke møtte Zero, holdt daglig leder Marius Holm en krystallklar presentasjon om hvordan verdens energimiks endrer seg raskere enn det dagens analyser tilsier. International Energy Agency (IEA) har kommet frem til at nye fornybare energikilder kommer til å dominere 19% av verdens energimarked i 2050. Marius Holm sikter seg inn på 50% for de samme nye fornybare energikildene. Hvem har rett, og hvem tar feil?  

Lineær vekst? 
IEA, har laget analyser for energiselskaper siden 1973. Men flere har kritisert dem for å være konservative i sine anslag av endringer i energimarkedet.
–Jeg skjønner ikke at IEA kan mene at fornybar vekst kommer til å bli tilnærmet lineær. Det vil jo si at tilveksten kommer til å forbli tilnærmet konstant sier Marius Holm.   

Statoil: –Møter utfordringer 
Senere i forrige uke møtte jeg Knut Rostad, som er kommunikasjonssjef i Statoils New Energy Solutions. Han sier at vi møter en stor energiutfordring i årene som kommer.
–Bare for å opprettholde dagens energileveranser må vi utforske nye fossile energikilder òg utvikle nye fornybare løsninger.  Befolkningsveksten stiger i takt med verdens energikrav. I 2050 kommer vi til å møte store utfordringer i å levere nok energi, om utviklingen fortsetter sier Statoils New Energy Solutions.  

Fornybarinvesteringene øker 
Investeringene i fornybare energikilder har økt dramatisk de siste 10 årene. Vestlige, industrialiserte land har stabilisert investeringene på i underkant av $150 mrd, mens land meg lav og middels utviklingsgrad fortsatt stiger og passerte investeringene til høyutviklingsgrads land i fjor. Satsingen på fornybar energi kan tyde på at verden tar Paris-avtalen og de globale klimautfordringen på alvor.   

Moores lov 
Hvis vi ser på teknologiutviklingen har Moores lov, om at doblingen i prosessorkapasiteten hver 18. måned, stemt påfallende bra. Prosessoren er enkelt fortalt hjernen i mobiltelefonen, nettbrettet, datamaskinen og andre tekniske enheter. Mobiltelefonene og datamaskiner har altså gått dobbelt så fort hvert halvannet år. Hvis vi kan trekke en parallell her, vil Holms antagelser, om at IEAs analyser er konservative, stemme i stor grad.
- Det pågår en energirevolusjon i Europa, sier Marius Holm. 

Men teknologi er bare én del for å løse fornybar energi-problematikken. Utbygging av infrastruktur, strategisk utbygging og satsing på alternative energikilder fra fossile er prosesser som trenger blant annet politisk modenhet, handlekraft samt lange nasjonale og internasjonale tidshorisonter.  

Kan det vokse eksponentielt?  
Det er investert så mye i fornybar energi og utviklingen har gått så fort de siste par årene at det per i dag ser ut til å være en eksponentiell vekst- langt fortere enn IEA og BP tilsier. Hvor lenge kan dette fortsette?  

For klodens klimautfordringer får vi håpe at Marius Holms regnestykke gir et riktig anslag på verdens energimiks i 2050. Om det er riktig, får tiden vise.