Karl Eirik Schjøtt-Pedersen forteller om hvorfor han har bedt fem studenter om å reise land og strand for å spør og snakke om energi, klima, teknologi og velferd. 

Mitt navn er Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, jeg er leder for Norsk olje og gass.

I år feirer olje og gass-bransjen 50 år på norsk sokkel. Det har vært et eventyr for så vel landets økonomi som landets teknologiske utvikling.
Men når vi leser avisene kan vi få inntrykk av at det snart er slutt. At det snart er tomt der ute, at vi ikke vil har bruk for olje- og gass lenger. 

Er det slik? Fornybar energi vil fases inn. Det er helt klart. 

Men utfordringen vår er at vi som olje- og gassindustrien har sovet i timen. Og diskusjonen har i for stor grad gått uten oss. Vi må på banen og snakke om de mest sentrale spørsmålene knyttet til vår fremtid. Hvordan skal vi løse klimautfordringen?

Hvordan skal vi gi energi til en befolkning som vokser med 83 millioner mennesker i året? Debatten må tas. 

Siden jeg startet i denne jobben for vel et år siden har mitt oppdrag vært å formidle fakta om bransjen. Det har vært viktig for meg å rette opp i misforståelser. Like viktig har det vært å lytte til de som har en annen oppfatning av hvilken betydning olje og gass skal ha også i framtiden.  Enhver sak har to sider, og begge sidene må fram. Det er viktig å bringe de unge – fremtidens beslutningstakere - inn i debatten. Derfor har industrien bedt fem studenter om å hjelpe oss. Disse representerer dem som skal bli morgendagens statsministere, oljearbeidere, sykepleiere og foreldre. Hvordan skal fremtidens Norge se ut? Hva mener de unge at vi skal leve av. Og ikke minst: hvordan skal vi sørge for en bærekraftig levevei? Studentene skal snakke med andre studenter, politikere, miljøbevegelsen, bransjen og ikke minst DEG. De skal hjelpe oss å forstå hva folk sier, tenker og mener om fremtiden. Vi er nødt til å lytte til hverandre. Vi må finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å finne de nye løsningene. Løsninger som gir nok energi til verdens befolkning, på en måte som går hånd i hånd med klimamålene. Vi trenger et samtale- og diskusjonsklima som bidrar til løsninger. Her skal studentene hjelpe meg og resten av industrien.

Jeg håper også at DU som følger med på denne siden vil bidra ved å delta i debatten her på DenNyeOljen.no.