Denne gangen er det ordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap), som må svare for seg når vi bringer lokalbefolkningens spørsmål om energi og klima helt frem til maktens korridorer. 

På vår reise rundt om i Kommune-Norge denne høsten, vil vi benytte anledningen til å bringe spørsmål som folket på gata brenner inne med, om energi, klima, teknologi og velferd. Hva gjør kommunestyrene for å finne de nye løsningene for fremtidens Norge? Hvorfor er bussbilletten så dyr? Legges det til rette for lærlingplasser for elever som ser for seg en fremtid i oljebransjen? Får vi gratis parkering for el-biler? Hvordan går det med det grønne skiftet på lokalt nivå? Legges det til rette for syklister og gående? Og har kommunene en plan for skoletilbud og eldreomsorg om oljepengene gradvis faller bort?

Nummer to ut i serien #DenNyeOljen stiller makta til veggs, er ordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap)