Gjennom høsten skal #DenNyeOljen bringe folkets spørsmål helt frem til maktens korridorer i Kommune-Norge. Hva gjør kommunestyrene for å finne de nye løsningene for fremtidens Norge? Legges det til rette for lærlingplasser for elever som ser for seg en fremtid i oljebransjen? Hvordan går det med det grønne skiftet på lokalt nivå? Legges det til rette for sykkelstier og kollektivtransport? Og har kommunene en plan for skoletilbud og eldreomsorg om oljepengene gradvis faller bort? 

Først ut i serien #DenNyeOljen stiller makta til veggs, er varaordfører i Trondheim, Hilde Opoku (MDG).