Den nye oljen er tilbake. Herman, Mariann og Marius skal føre prosjektet videre. Blir kjent med dem her.   

Prosjektet Den nye oljen ble startet for å engasjere dagens unge i en faktabasert debatt knyttet til energi, klima, teknologi og velferd.

Da forrige runde av Den nye oljen ble avsluttet for et år siden, hadde de vært med på å gjøre debatten bedre og mer nyansert. Dette vil vi fortsette med. Derfor har vi engasjert tre nyutdannede som skal bringe arven videre. Bli bedre kjent med dem:

Marius er 25 år og kommer Åsgårdstrand. Han jobbet tidligere i Finansdepartementet og er utdannet økonom fra Universitetet i Bergen og The London School of Economics. Nå er han en del av prosjektet #DenNyeOljen.

- De negative effektene som følge av menneskeskapte klimaforandringer må begrenses. Utslippene må ned, men verden trenger energi og folk må løftes ut av fattigdom. Hvordan kan disse hensynene best balanseres?, sier Marius. 

Mariann er opprinnelig fra Oslo men har bodd de siste fem årene i Tromsø. Der har hun tatt en master i geologi ved UiT - Norges arktiske universitet.

- Det er vel knapt noen bransje som sitter på mer kunnskap og kapital enn oljebransjen. Jeg gleder meg til å lære om hvordan bransjen bruker kunnskapen sin for å løse noen av de store klimautfordringene vi står ovenfor, og hvor de ser seg selv i en fremtid med grønnere energimiks, sier Mariann.     

Herman er 24 år og kommer fra Tønsberg. De siste 5 årene har han bodd i studentbyen Trondheim hvor han har blitt utdannet sivilingeniør innen elektro- og automasjon, med senere fokus på undervannsteknologi.  Herman er en studert både i USA og i Australia, i henholdsvis på videregående- og universitetsnivå. I dag er han med i prosjektet #DenNyeOljen, hvor han ønsker å engasjere unge voksne i utfordringene og mulighetene verden står ovenfor innen klima og energi.

- Da jeg begynte å studere på NTNU fikk jeg øynene opp for klimautfordringene verden står ovenfor i dag. Samtidig lærte jeg om det økende energibehovet som forekommer av at vi blir flere mennesker på jorden og kravet det gir. Heldigvis er jeg en teknologioptimist og tror mange av løsningene ligger her – og ønsker derfor å knytte dagens og fremtidens teknologi nærmere det norske folk, sier Herman.