Økende mengder CO2 i atmosfæren er årsaken for klimautfordringene vi nå står overfor, det er det ingen tvil om. Men CO2 er ikke bare ille, det er faktisk livsviktig, både for planter og oss.  

Det stakkars lille molekylet CO2 er det som for skylden for klimaet vårt er i forandring. Det er en sterk korrelasjon mellom mengden CO2 i atmosfæren og globale oppvarmingen som nå skjer. Hvorfor er det slik? Før strålingen kommer inn i atmosfæren vår er det allerede mye som blir reflektert bort. Av den strålingen som kommer inn, tar kloden opp ganske mye, men det er også en del som blir reflektert tilbake. Det er denne lille delen som har mye å si for hvordan klimaet vårt er. For denne delen kan enten reflekteres tilbake igjen til jorden, eller den går ut i rommet igjen. For som i et drivhus, gjør atmosfæren vår at vi holder på mye av energien som kommer fra solen. Og når vi har større mengder CO2 i luften blir mer av strålingen reflektert tilbake igjen, og derfor holdes det på mer energi, som da igjen øker temperaturen.  

Grunn for bekymring.
Det er ikke CO2 alene som bidrar til dette, for det er flere andre molekyler med på denne "drivhus"-prosessen. Men mengden CO2 i atmosfæren er den som har økt markant i forhold til de andre, slik at det er den som blir syndebukken. I løpet av 1 million år har CO2 i atmosfæren variert mellom 170 til 300 ppm (Parts Per Million). Som vil si at mengden CO2 i luften tilsvarer ca 0,017 til 0,03 prosent av den totale sammensetningen. Det er ikke stort, men det har vist seg at denne forskjellen har hatt mye å si for klimavariasjonen gjennom historien. Og når vi i dag ligger på 402 ppm, er det tydelig at vi burde være bekymret.  

Istid uten CO2   
CO2 er altså farlig, men det er også det vi livnærer oss av. CO2 er det plantene bruker for å vokse seg store og sterke, i noen tilfeller saftige. Planter er maten vår, byggemateriale, klærne våre, vi bruker de til og med til å dekorere huset vårt, eller gi vekk i gaver. Det er CO2 plantene bruker til å lage oksygen. Vi kan ikke ha den ene uten den andre. Vi må ha noe CO2 i atmosfæren for at plantene skal ha nok føde, men også uten CO2, hadde jordkloden vært fryktelig kald. Av typen istid. Så det er tydelig at det er snakk om en balanse her, og det er denne balansen den industrielle revolusjon har forskjøvet.  

En delikat balanse
Denne delikate balansen er tilstede mange andre steder også, for eksempel i kroppen vår. Oksygen er ekstremt viktig for vår funksjon, og CO2 er avfallsstoff. Men CO2 er med på å opprettholde en viss syrebalanse i blodet slik at kroppen kan fungere som den skal, en livsnødvendig balanse. Men sånn er det jo med det meste, det handler om mengde. Vi kan jo tross alt bli vannforgiftet, det er mulig å dø av å drikke for mye vann.   Vi kan aldri leve i en verden der det er null produksjon av CO2, ettersom vi og alle andre dyr puster stoffet ut. Men vi kan leve i en verden der leveviset vår ikke slipper ut massive mengder ekstra CO2. 

Dessverre er det fortsatt en stund til det er mulig, men det jobbes med. Alle måter dette gjøres på kommer vi til å prate mye om i løpet av året, så det tar ikke jeg her. Men i mellomtiden så skal jeg se litt nærmere på ulike områder for CO2-utslipp. Så følg med videre ^_^